Orkestrets historie

I efteråret 1961 kunne et strygeorkester forsøgsvis holde onsdagsprøver i Stengård Skoles sanglokale efter aftale med med Gladsaxes daværende borgmester Erhard Jacobsen og viceskoleinspektør Anker Andersen. Sidstnævnte blev orkestrets første formand ved den stiftende generalforsamling onsdag den 4. april 1962.

I sæsonen 1962-63 startede orkestret med 17 og sluttede med 19 medlemmer. Purcell, Händel, Torelli, J.A.P. Schultz, Mozart, Johan Svendsen og Riisager stod på programmet. Den første musikalske leder, Bent Lorentzen, flyttede til Århus, og afløstes efter kort tid af kapelmester Cai Wendelboe-Jensen.

I 1963 blev der optaget træblæsere i orkestret. Der var nu 26 medlemmer. Sammen med Gladsaxe Gymnasiums kor opførtes Carl Nielsens "Fynsk forår" i det nuværende Gladsaxe Teater.

I 1964 flyttedes orkesterprøverne til Mørkhøj Skoles aula, og der blev optaget messingblæsere i orkestret; så mange, at formanden i 1968 sukkede over, at det kneb for strygerne at gøre sig gældende. Blæserne var blevet repræsenteret i bestyrelsen, og ved den afsluttende sang- og musikaften, hvor "Søborg Motetkor" og orkestret skiftedes til at optræde, var to af blæserne solister. Ved samme lejlighed spillede en blæsergruppe for første gang alene 1. og 2. sats af Mozarts Es-dur oktet

Symfoniorkester

Størrelsen gjorde det nu aktuelt at udskifte navnet "Gladsaxe Kammerorkester" med "Gladsaxe Amatør Symfoniorkester". I 1969 var repertoiret stadig meget wienerklassisk præget med bl.a. Mozarts "Don Juan" ouverture og fagotkoncerten med 1. fagottist Niels Loudrup som solist.

Ved generalforsamlingen i 1970 valgtes Viggo Madsen, og man tilknyttede den unge Erling Høy, som kom til at virke nogle aftener i 9. sæson (1970-71), som gæstedirigent. Sæsonen sluttede med en sang- og musikaften med bl.a. Schubert's "Ufuldendte" under Cai Wendelboe-Jensen's direktion. Orkestret havde skrantet noget, så det var nødvendigt med blæserassistance udefra.

Med Richard Dahl Eriksens tiltræden i efteråret 1971 voksede orkestret hurtigt, og det turde nu gennemføre sine egne koncerter uden at skulle samarbejde med et kor for at fylde aftenen ud. Koncerterne har altid været samlende og inspirerende begivenheder, der huskes, f.eks.10 års jubilæumskoncerten med Bjørn Carl Nielsen som solist i Mozarts obokoncert.

Richard Dahl Eriksen - i daglig omtale Dahlerik - var selv bratschist i Radiosymfoniorkestret, og det har også gavnet orkestret mange gange, f.eks. ved 20 års jubilæumskoncerten med solooboist Jørgen Hammergaard og uropførslen af "Harmonade for 8 træblæsere og 8 messingblæsere" af bratschisten Svend Larsen i 1977.

Nogle højdepunkter

Der var fulde huse ved børnekoncerten i 1978 med Jens Okking som fortæller i musikeventyret "Peter og Ulven" og Haydns "Børnesymfoni" med børnesolister fra Gladsaxeskolernes harmoniorkester. Richard Dahl Eriksen skaffede også en aftale med den charmerende og meget dygtige amerikanske violinistinde og Carl Nielsen prisvinder Kathleen Winkler om at spille Mendelssohn's violinkoncert i november 1980

Blæserkoncerten i marts 1978 med Händels "Fyrværkerimusik" som slutnummer var et stort nummer. Det lykkedes at samle 28 oboister og hvad dertil hører. Danmarks Radio bragte en reportage fra begivenheden.

1983 var året, hvor Gladsaxe Amatør-Symfoniorkester fik en del af "Gladsaxe kommunes Amatørpris". Vi var glade for den, både fordi der medfulgte 5000 kr., men også fordi det var en officiel anerkendelse af det kulturelle arbejde, vi udfører.

I 2001 uropførte Gladsaxe Symfoniorkester et bestillingsværk, "Millennium-kantate" af Ole Schmidt med tekst af Jørgen Gustava Brandt. Opførelserne skete i samarbejde med korene Ars Nova, Slagelse, Pro Cantu, Ringsted, og Unge Akademikeres kor, København.

I sommeren 2003 spillede orkestret med stor succes G.F. Händels "Watermusic" ved åbningen af festugen i anledning af Svendborgs 750 års jubilæum, og i april 2005 deltog orkestret i fejringen af H.C. Andersen ved at invitere skuespilleren Christian Steffensen der med tale, skuespil og sang førte orkestret og publikum gennem digterens univers.

Tre årlige koncerter

De sidste mange år har Gladsaxe Symfoniorkester spillet 3 koncerter per sæson i samarbejde med en lang række dygtige dirigenter og solister - ingen nævnt, ingen glemt!